MacinderQuote.jpg

του Αντγου ε.α. Μαυρόπουλου Παναγιώτη, 12 Ιουν 2014

Την 28 Μαΐου 2014 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama παρέστη στην αποφοίτηση των σπουδαστών της Στρατιωτικής Ακαδημίας της χώρας του στο WestPoint της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Εκτός από αυτό καθεαυτό το γεγονός της παρουσίας του προέδρου των ΗΠΑ στη συγκεκριμένη τελετή αποφοίτησης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Obama στην ομιλία του δεν έχασε την ευκαιρία να επαναδιατυπώσει, συνοπτικά και σε απλά λόγια είναι αλήθεια, τις βασικές γραμμές της Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας της χώρας του, όσον αφορά στη διαχείριση της ηγεμονίας της στο πάντα άναρχο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας. Επεξηγεί τον τρόπο άσκησης του ηγεμονικού ρόλου, ορίζοντας την τρομοκρατία ως την πρωταρχική απειλή και τονίζοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Αφρική. Επισημαίνει τα προβλήματα της Συρίας, της Ουκρανίας και του Κυβερνοχώρου, ενώ παρουσιάζει ως επιτυχία την εφαρμογή της στρατηγικής της προσέγγισης του Ιράν μέσω διπλωματίας, αντιδιαστέλλοντάς την με τη στρατιωτική εμπλοκή.

Σε διάφορα σημεία της ομιλίας του υπενθυμίζει ότι αυτός είναι ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και αποκαλύπτει ότι με την παρουσία του θέλει να τιμήσει και να εμψυχώσει τους νεαρούς αξιωματικούς, ότι σέβεται και εκτιμά τον τρόπο ζωής που επέλεξαν να ζήσουν και το λειτούργημα που επέλεξαν να υπηρετήσουν. Τέλος, δεν φοβάται και δεν ντρέπεται να μιλήσει για πατριωτισμό, έναν όρο τον οποίο σήμερα στην Ελλάδα μάλλον φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε. Συγκεκριμένα λέει: «Εδώ στο WestPoint δόθηκε ουσιαστικά η έννοια του όρου πατριωτισμός!!!»


... δεν φοβάται και δεν ντρέπεται να μιλήσει για πατριωτισμό, έναν όρο τον οποίο σήμερα στην Ελλάδα μάλλον φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε


Η σύγκριση με τα τεκταινόμενα στη δική μας χώρα είναι καταλυτική. Άσχετα με το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με την πολιτική των ΗΠΑ, δεν μπορεί παρά να εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος τους δεν χάνει την ευκαιρία να εξηγήσει με σαφήνεια τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του· το κείμενο της ομιλίας του αποπνέει βαθειά γνώση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του εργαλείου της στρατιωτικής ισχύος, απαραίτητης προϋπόθεσης για την αποτελεσματική και αποφασιστική του χρήση. Η βαθειά του γνώση των θεμάτων ασφαλείας που απασχολούν τις ΗΠΑ γίνεται άμεσα αντιληπτή. Η προτίμησή του προς ηπιότερους παράγοντες ισχύος του κράτους (όπως η διπλωματία, η οικονομία, η ήπια ισχύς) είναι σαφής, και ασφαλώς δικαιολογείται από την πολιτική του ιδεολογία· όμως, σε κανένα σημείο της ομιλίας του δεν αποκλείει τη χρήση της στρατιωτικής ισχύος για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της χώρας του, έστω και ως έσχατο μέσο. Οι περιπτώσεις δε αυτές αναφέρονται ρητά στον προεδρικό λόγο.

Αν και προσωπικά δεν θα έπρεπε να παραπονούμαι δεδομένου ότι τη δική μου αντίστοιχη ορκωμοσία τίμησε δια της παρουσίας του ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, είναι ολόκληρο το «πακέτο» το οποίο «οὐκ ἐᾷ μέ καθεύδειν»!

* Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο ένθετο ΜΑΡΣ της εφημερίδας ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, το Σάββατο 21 Ιουν 2014.